सम्पर्क गर्नुहोस्

स्कारबोरो केयर कम्युनिटी नेटवर्क एक गैर नाफामुखी संस्था हो जसले ओन्टारियोको जातीय सीमान्तकृत जनसंख्याको लागि देखिने अल्पसंख्यकको लागि शिक्षा र रोजगारीमा समानता बढावा दिन्छ। यसले सरकारको साथसाथै निजी कार्यक्रमहरू पनि प्रोत्साहित गर्दछ जसले पिछडिएका जनसंख्याको लागि शैक्षिक र रोजगारी सम्बन्धी सेवाहरूलाई समर्थन गर्दछ।

Contact Info: info@covidawareness.ca

Please enter valid phone no.